Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde; hastanelerdeki mikroorganizmaların ortadan kaldırılması esastır.

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİ

Firmamız, hastane büyüklükleri göz önünde bulundurularak projelendirilmiş anahtar teslimi projeler yapmaktadır. Anahtar teslimi
Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin kurulumu ve faaliyete geçirilmesi hizmetlerini vermektedir.

“Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde (MSÜ); hastanelerdeki mevcut mikroorganizmaların ortadan kaldırılması esastır.”

 

Fuarlar ve Buluşmalar